Home

The Pencil

Drama, 2019 
Written and directed by
Natalya Nazarova
Director of Photography
Andrey Naydenov
Producer
Denis Kovalevkiy
Production designer
Antonina Kraevskaya
Actors:
Vladimir Mishukov, Nadezhda Gorelova, Olesya Ivantsova, Alina Hodzhevanova